Voor diegenen die willen weten…

Voor diegenen die willen weten. Maar u begrijpt
dat het moeilijk is en alles te verklaren.
Zoals Plinius de Oudere al schreef: ‘Het enige
wat zeker is, is dat er niets zeker is.’
Geheime codes zijn in tegenspraak met zichzelf.
Woorden willen toegedekt blijven, maar door hun
code vragen ze om ontcijfering. Er schuilt geen
ingewikkelde versleuteling. Woorden versmelten
af en toe tot één teken. Zo achterhaalden we dat
de auteur zichzelf Novitius noemt.
Het blijkt niet enkel een dagboek van zijn reis
naar Hildegard van Bingen, abdis in het
benedictinessenklooster
op de Rupertsberg aan de Rijn,
maar ook een zoektocht naar zichzelf. Hij verliest
overtuigingen en wint inzichten op zijn tocht.
Ik wens u een behouden reis.
Dirk Huyghe