De mythen van het Gentse retabel doorprikt… “Vanhetlamgodsgeslagen”

Nieuwe spraakmakende publicatie:

Vanhetlamgodsgeslagen,
– de mythen van het Gentse retabel doorprikt –

Tekst en illustraties: Dirk Huyghe

Formaat: 148 x 201 mm – 172 pagina’s

ISBN:  9789082710052

Prijs: 25 euro (gratis aan huis geleverd!)

Bestel nu !

Mail naam en volledig adres met de vermelding:
‘Boek Vanhetlamgods…’ 1 exemplaar (meer mag ook)
dirk.huyghe@telenet.be

In de week van 20 december ontvangt u het nieuwe boek in uw brievenbus samen met de rekening. Schrijf het aankoopbedrag van
€ 25,- per exemplaar over na ontvangst van het boek.

Vanhetlamgodsgeslagen
– de mythen van het Gentse retabel doorprikt – 
is een zoektocht naar de betekenis van de lelijke schapenkop van het Lam Gods.

Een onderzoek vol verbazing en ongeloof over de historiek van het Gentse retabel.

Het is een fictief verhaal dat grenst aan de realiteit.

Mystici en broederschappen spelen een rol als inspiratiebron van het wereldbekende retabel.

 

Lees de aanhef van het boek in het artikel hierna.

Nieuwe paden… publicatie in voorbereiding:
‘Van het Lam Gods geslagen’

Benediktinerinnenabtei St. Hildegard

Aan Sr. Rieta,

Met steeds dezelfde verbazing staar ik naar het Lam Gods, met verstomming zoals sommigen in het retabel de toeschouwer begapen, zoals u er eentje op de cover van mijn boek vindt. Ik kon het niet laten deze verbaasde kluizenaar te kopiëren omdat ik mij voel als deze Einzelgänger.

Ik heb mij toch kunnen losrukken van het retabel en tekende onze lange gesprekken in de atelierkelder van uw abdij op, zo goed en zo kwaad als ik kon, in mijn geschrift. Ik wil u langs deze email nogmaals bedanken voor de verrukkelijke uren, voor mij althans, die mij altijd zullen bijblijven. In bijlage vindt u het manuscript waarin ik ons onderhoud heb verwerkt en waaruit zal blijken dat ook ik niet onmiddellijk een engelbewaarder ben van het retabel. Dit schrijven mag echter niet het karakter hebben van een bewijs van het ene of het andere, maar mag wel een ander licht op het werk werpen. Illusie en realiteit zijn mekaars spiegelbeeld en deze wisselen wel af en toe, zelfs in alle onwetendheid. Ik begeef mij op een gevaarlijk terrein, want als u dromen en werkelijkheid niet meer kan onderscheiden, dan krijgt deze wisselwerking een andere, peoratieve naam, die ik hier niet zal noemen. Uw gastvrijheid kende geen grens en hoop dat u door deze samenwerking niet in een moeilijk parket geraakt bij uw overste.

Wellicht heeft u uit nieuwsgierigheid al op mijn naam gegoogeld, want ik ben een wildvreemde voor u, en mijn site gevonden met eerdere publicaties, maar verder op sociale media ben ik afwezig, dat zal u ook al gemerkt hebben. Facebook, Instagram en Twitter laat ik aan de liefhebbers over. Zelfs de satellieten kunnen mijn gsm niet opsporen, want zo een toestel bezit ik niet, mogelijk ben ik een beetje paranoïde en bovendien nogal gesteld op mijn privacy. Als u me sprak over uw dyslexie terwijl u over een fantastisch beeldgeheugen beschikt, dan kan ik u vertellen dat dit mij niet vreemd is, en dat het ook voor mij niet makkelijk is volzinnen te schrijven en te lezen door de vermelde stoornis. Zoals u weet vraagt het dan ook heel wat doorzetting om met letters om te gaan, als een kreupele hordeloper voel ik mij. Maar dankzij ons onderhoud vond ik de kracht om toch al onze bevindingen, zo netjes mogelijk neer te pennen.

Deze lastige visuele hindernissen nemen toe, misschien zijn het wel kleine hersenberoerten. Dat zijn dan verwarrende momenten die mij verwijderen van het gewone, zo verspringen en mengen zich de letters op papier maar ook in mijn spraak. Dan durf ik zelfs niet meer te praten omdat woorden zich vervormen in mijn mond en zich omkeren van achter naar voor. Ik hou dan de lippen stijf op mekaar tot ik denk dat de letters zich opnieuw in de juiste orde schikken en dat ik ze niet uitspreek of neerschrijf als volgt, tglov sla.

Griezelig wordt het pas wanneer ik gedeeltelijk mijn gezichtsvermogen verlies en daarom haast ik mij mijn bedenkingen over het Lam Gods neer te schrijven voordat het kwaad met zijn volle geweld toeslaat. Gelukkig las ik jaren geleden dat deze fenomenen wel meer opduiken, dat kon ik lezen in het boek ‘Hallucinations’ van Oliver Sacks. Dat luchtte mij zodanig op dat ik hem een brief hierover schreef, waarop hij prompt een antwoord gaf: ‘Thank you for writing. This sounds like a frightening incident, and I’m glad you found some reassurance and resonance in Hallucinations’.
Ik vertel dit niet om uw medelijden te wekken, maar omdat u mijn gedrevenheid bij dit schrijven beter zou begrijpen. Niemand zal onze stelling aannemen dat er een wisselwerking bestaat tussen het dertiende visioen van Hildegard van Bingen, de allereerste abdis van uw Abtei, en de figuratie in het polyptiek ‘De aanbidding van het Lam Gods’. Desalniettemin wil ik het toch wereldkundig proberen te maken en zal het deel waaraan u meewerkte in het boekvorm verschijnen, als ik uw toestemming krijg.

De marktwaarde van mij en mijn geschrift is echter zo gering dat geen enkele uitgever in dit onderzoek wil investeren. Het onderwerp is te niche, en het is geschreven door een nobele onbekende, een krantenillustrator die geen kaas heeft gegeten van kunsthistoriek. Kunstkenners zullen mijn schrijven als een vloek in de Gentse Sint-Baafskathedraal beschouwen en mijn nota’s verketteren omdat ik het wereldberoemde retabel als een samenraapsel noem van verschillende panelen die allen verkeerdelijk toegeschreven worden aan de meester Jan Van Eyck.

Misschien kan u mijn ander opzoekingswerk appreciëren rond het Lam Gods, wellicht zullen sommige stellingen u nog meer verbazen dan mijn interesse voor Hildegard. In bijlage vindt u de proef van ons relaas, meer aan het einde van het ganse boek, dat ik u zend. Als u tijd en zin heeft het te lezen, dan mag u mij uw kritieken opsturen, waar ik zeker rekening mee zal houden. In bijlage vindt u ook nog de afbeelding van de hoogdrukgravure, die ik u als dank vandaag nog op de post zal doen.

Het is een ingekleurde print naar eigen ontwerp geïnspireerd door Hildgards ‘Symphonia harmoniae caelestium revelationum’, het ‘Ordo Virtutum’, ‘Orde der deugden’. Zoals u merkt, heb ik teksten bovenaan en onderaan geschreven in Hildegards ‘Lingua Ignota’, de codetaal waarmee ze haar geschriften versluierde. Er staat een klein stukje uit de samenzang ‘Ordo Virtutum’: ‘O vivens sol, porta nos in humeris tuis’ wat zoiets betekent als, ‘levende zon, til ons op je schouders’. En dat wens ik u ook toe.

Herzliche Grüßen en een gedreven doorzetting toegewenst met al uw projecten, een pootje aan Levi, uw kloosterhond.

Dirk

Zo zou het klinken in ’t Hammeke….

Onze evocatie op zondag 19 april vervalt en ook de extra voorstelling die we voorzien hadden op zondag 26 april wordt verschoven naar een latere datum. Ja, we waren wat blij met de belangstelling. Omdat slechts 90 plaatsen beschikbaar zijn in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Hammeke, hadden we een extra datum geprikt. Nu denken we aan nieuwe data in het najaar 2020. We houden u zeker op de hoogte.

Tussendoor hebben we even de akoestiek van de kapel getest en wij vinden dat het fantastisch klinkt.  Luister maar even naar een opname hierna.

De neutrale glasramen van de kapel werden door Dirk aan de binnenzijde met transparant papier bedekt en daarop schilderde hij in kleur fragmenten uit het verhaal van de zoektocht van Novitius, volledig in de stijl van de hoogdruk gravures uit het boek.

De kapel blijft nog een tijdje eenzaam en verweesd achter aan de oevers van de Zenne, die stroomt  en vloeit alsof er nooit een virus in het land was.

We zenden iedereen die reeds een plaats reserveerde nog een mailtje om het uitstel te melden.

Novitius onderweg naar kapel van
‘O-L-V in ’t Hammeke’, Zemst

Met een eerste evenement willen de ‘Vrienden van in ’t Hammeke’ de kapel van 0-L-V in ’t Hammeke opnieuw op de kaart zetten. Met ‘Reis in de 12de eeuw, van Grimbergen naar Hildegard van Bingen’ – een beleving met vertelling, zang, kalligrafie en schilderen – ontsluit het gezelschap ‘Quis es tu’ de kapel op zondag 19 april 2020 om 15.00 uur.

De kapel is misschien wel het meest authentiek bewaard gebouw van Zemst. ‘Quis es tu’ brengt het verhaal van een fictieve reis midden 12de eeuw van een novice van Grimbergen naar Hildegard van Bingen. 1147 is het jaar dat Humbertus, prior van de abdij van Grimbergen, de novice de opdracht geeft om een kruidenboek naar Hildegard van Bingen te brengen. Zijn reis wordt een zoektocht naar zichzelf. Hij verliest overtuigingen en wint inzichten door zijn ontmoeting met Magistra Hildegard.

Het is de bedoeling van de ‘Vrienden van in ’t Hammeke’ – een informele vereniging waarbij alle belangstellenden welkom zijn – om op regelmatige basis artistiek-spirituele evenementen te organiseren op deze unieke locatie. Suggesties, ideeën, concrete voorstellen… we nemen ze graag in overweging.

Maar vergeet onze eerste afspraak niet… Wij ontvangen u graag op:
zondag 19 april 2020 om 15.00 uur voor onze ‘Reis naar Hildegard van Bingen’.
Toegang gratis, vrije gift.

Info: www.novitius.be, contact: dirk.huyghe@telenet.be

In samenwerking met de gemeente en de parochiefederatie Zemst

Evocatie Novitius in Expog – Kapellen met unieke interventie van Mora Vocis

Tijdens de tentoonstelling “In de voetsporen van Hildegard van Bingen” in Expog Kapellen stond slechts 1 enkele evocatie gepland, op zaterdag 14 december, als afsluiting van de workshop ‘middeleeuwse zang’ onder leiding van Els Janssens.

Maar dit werd een uniek moment want tijdens de voorstelling kreeg Novitius versterking van de dames van “Mora Vocis” die de volgende dag het concert “Miracula Mulierum” brachten in de  Sint Jacobuskerk.

Door de inbreng  Caroline Marçot, Penelope Stuart, Annie Paris en Els Janssens werd het een beklijvende evocatie.

 

Wat ons ook heel blij maakte was de waardering van de dames van Mora Vocis voor het grafisch werk van Dirk en voor de zangpartij die Wendy bracht. Zij situeerden dit op een hoogstaand professioneel niveau.

De tentoonstelling en evocatie “Op zoek naar Hildegard van Bingen” brengen wij nog steeds graag op locatie, voor uw vereniging, bibliotheek, cultuur centrum… Neem vrijblijvend contact op met dirk.huyghe@telenet.be

 

 

 

EXPOG Kapellen, december 2019
In de voetsporen van Hildegard van Bingen

Tentoonstelling & Evocatie
EXPOG – Antwerpsesteenweg 2 – 2950 Kapellen
7 december 2019 tot en met 22 december 2019
elke zaterdag & zondag : 11 u – 17 u

Gelijkvloers:
DIRK HUYGHE
Tentoonstelling schilderijen, linogravures, etsen en keramische beelden.
Illustraties bij de ‘graphic novels’ Emblemata & Ave Magistra Hildegard.

In de voetsporen van Hildegard van Bingen

“Mijn naam Novitius bedacht ik, mijn zoektocht is waarachtig. Ik mag Hildegards scribent zijn, luisteren naar haar visioenen en inzichten.”

EVOCATIE: Novitius queeste brengen Dirk Huyghe, Leo Van Dorsselaer, Wendy Bradetich en Albert Maene tot leven in een evocatie met vertelling, zang, kalligrafie en schilderen. In samenwerking met de deelnemers aan het zangatlier van Mora Vocis.
Zaterdag 14 december 2019, 18 u.

Eerste en tweede verdieping:
ANDRE DE NYS
Schilderijen en collages

VIRIDITAS brengt het groene gras en de kruiden voort.
Zij is de kiemkracht van de uitbottende lente.
Zij staat voor de helende kracht bij ziekte en psychische crisis.
Zij duidt het vermogen aan om ethisch te handelen en te leven vanuit je innerlijke kern.
Zij is de borrelende bron van levensvernieuwing, maar wekt ook op tot mededogen en barmhartigheid.
De groene levenskracht geeft moed om door het dal van verzoekingen te gaan.
Meer info

Eerste en tweede verdieping:
MARC LEPPENS
Fotografie
Rondreizend met passie voor natuur en stilte verzamelt Marc
Leppens beelden die hem ontroeren. Vooral de dingen die
al een leven achter zich hebben, krijgen extra focus.
mahapabe@hotmail.com

Organisatie:
Sankova – platform voor cultuur- en stiltebeleving
Tel. 00 32 3 605 36 93

Evocatie en expo “Emblemata” in Mechelen

Vorig weekend is de tentoonstelling “Emblemata” stilletjes geopend in de kunstgalerij ‘Huis Bergen-op-Zoom’ aan de Havenwerf 13 te Mechelen (langs de Dijle, op 50 meter van het Lamot center).
De tentoonstelling sluit aan bij de publicatie van het boek “EMBLEMATA. Transcriptie van Novitius’ dagboek, op zoek naar Hildegard van Bingen.”
(Uitgeverij KIM – ISBN 9789082710038)

‘Emblemata’ is een boek in beelden, een graphic novel met 35 hoogdrukgravures die te bewonderen zijn tijdens de tentoonstelling van 18 mei tot 16 juni, zaterdagen en zondagen van 10.30 uur tot 18.00 uur, vrij toegankelijk.

Maar vanaf volgende zondag 26 mei brengen we op zaterdag en zondagavond om 19 uur een evocatie rond het boek en de figuur van Hildegard van Bingen met kalligrafie, beeld, duiding, zang én drankje (Grimbergen Fleur d’Abbaye).

De EVOCATIE wordt gebracht door Leo Van Dorsselaer die vertelt,  Dirk Huyghe die schildert, kalligrafeert en zingt samen met Wendy Bradetich.
De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten, inkom 10 euro. Nadien is er tijd om na te praten…
Het aantal personen is beperkt tot 24, daarom graag vooraf een seintje.
dirk.huyghe@telenet.be of leovd@telenet.be
Er zijn voorstellingen met vrije plaatsen op:
zondag 26 mei
zondag 2 juni
zondag 9 juni
zaterdag 15 juni
Zondag 16 juni

Van harte welkom.