Voor diegenen die willen weten…

Voor diegenen die willen weten. Maar u begrijpt dat het moeilijk is om alles te verklaren. Zoals Plinius de Oudere al schreef: ‘Het enige wat zeker is, is dat er niets zeker is.’

Geheime codes zijn in tegenspraak met zichzelf. Woorden willen toegedekt blijven, maar door hun code vragen ze om ontcijfering. Er schuilt geen ingewikkelde versleuteling. Woorden versmelten af en toe tot één teken. Zo achterhaalden we dat de auteur zichzelf Novitius noemt.

Het blijkt niet enkel een dagboek van zijn reis naar Hildegard van Bingen, abdis in het benedictinessenklooster op de Rupertsberg aan de Rijn, maar ook een zoektocht naar zichzelf. Hij verliest overtuigingen en wint inzichten op zijn tocht.

Ik wens u een behouden reis.

Dirk Huyghe