Betaalinstructies

Hartelijk dank voor uw bestelling.

Gelieve het bedrag volgens uw type bestelling over te schrijven op het rekeningnummer van uitgeverij KIM vzw (Kleine Initiatieven in de Media)
Zemstweg 10 – 1850 Grimbergen – België

Rekeningnummer:  BE90 0011 1751 1132

Bij ontvangst van het bedrag worden boek en bijlage onmiddellijk verzonden.

Ter herinnering:

Boek & bijlage: € 29,90